Protocol COVID

Recorda que l’ús de la mascareta és obligatori encara que viatges en solitari, per a evitar la propagació d’aerosols. Quan et puges a un CarGreen és important que abaixes les finestres per a airejar el vehicle.

Protocol COVID

Recorda que l’ús de la mascareta és obligatori encara que viatges en solitari, per a evitar la propagació d’aerosols.Quan et puges a un CarGreen és important que abaixes les finestres per a airejar el vehicle.

Protocol COVID

Recorda que l’ús de la mascareta és obligatori encara que viatges en solitari, per a evitar la propagació d’aerosols.Quan et puges a un CarGreen és important que abaixes les finestres per a airejar el vehicle.